Geboren in 1965 te Diemen, en inmiddels langer Amsterdammer dan Diemenaar.

Tijdens mijn studie Scheikunde ben ik gaan fotograferen, analoog en zwart/wit. Ooit nog eens een eigen doka thuis gehad (meer een donkere kast dan een donkere kamer).

Gedurende mijn werkzame leven als (verander)manager altijd blijven fotograferen, inmiddels ook uiteraard digitaal en in kleur. En nu op het punt beland waar ik zowel coaching & organisatie advies (onder de noemer scherpte diepte Consultancy), als fotografie een professionele plek in mijn leven heb gegeven. Voor mij werkt het, en is er zelfs (in toenemende mate) sprake van synergie tussen beide takken aan dezelfde boom.

Op fotografie gebied ben ik grotendeels autodidact aangevuld met cursussen en workshops, en gevoed door het werk van de vele getalenteerde en bijzondere fotografen die deze wereld kent.

Steeds dichterbij...

Van stadslandschap fotografie via straatfotografie naar portret fotografie. Dat is het pad van mijn fotografie ontwikkeling. Daarmee ben ik steeds dichter bij de mens gekomen. Mijn portretten zijn echt en eerlijk. Ze laten zien wie jij bent.

Wat niet veranderd is: ik fotografeer nog steeds analoog (naast digitaal). Slow photography naast digitraits.

Ik ben beschikbaar voor portret en documentaire fotografie opdrachten, voor zakelijk en privé gebruik.

Ik hou van natuurlijk daglicht als lichtbron en ik gebruik een flitser indien nodig of functioneel, in mijn huiskamer studio (in Amsterdam) of op locatie.

Ik ben bereikbaar via info@barbaravanschaik.com of 06 5196 8172 om de mogelijkheden en vergoeding te bespreken.

Privacy

Op de activiteiten van Barbara van Schaik Photography is de privacy verklaring van scherpte diepte Consultancy van toepassing. Deze verklaring kunt u hier lezen.

*

Born in 1965 in Diemen (The Netherlands), and by now a long time resident of Amsterdam.

While studying Chemistry I took up photography, analog and black/white. At one time I even had my own darkroom at home (though it was more like a dark closet than a dark room).

During my professional life as a (change) manager, photography was always around, also digital and in color. And by now I have reached a point in my life where both coaching & consultancy (as scherpte diepte Consultancy), as well as photography have a professional place in my life. This works for me, and there is now even synergy between the two branches of the same tree.

My photography experience is largely self-taught supplemented with courses and workshops, and fed by the work of many talented and exceptional photographers out there.

Closer and closer...

From urban landscape photography via street photography to portrait photography. That is the path of my development as a photographer. Getting closer and closer to people. My portraits are real and honest. They show who you are.

What hasn't changed: I still use analog camera's (in addition to digital). Slow photography next to digitraits.

I am available for portrait and documentary photography assignments, for business and private purposes.

I like natural daylight as a lightsource and I use flash when needed or appropriate, in my living room studio (in Amsterdam) or on location.

Contact me via info@barbaravanschaik.com or +31 (0) 6 5196 8172 to discuss options and pricing.

Privacy

The activities of Barbara van Schaik Photography are subject to the privacy statement of scherpte diepte Consultancy. This statement can be viewed here.KvK 64280403